CONDICIONS QUE REGULEN LA CAMPANYA
“compra a prop, compra en confiança, compra Cornellà”

 

1. Objectiu de la campanya

L’Ajuntament de Cornellà, a través de l’empresa Municipal PROCORNELLÀ, promou una iniciativa que te com a principal objectiu, dinamitzar el comerç de la ciutat.
Aquesta campanya durarà des de l’1 de setembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020.

A partir del primer de setembre, es posaran en circulació targetes-moneder per un import d’ 1.000.000 d’euros; dels quals, 300.000 € els aportarà l’Ajuntament de Cornellà.
Cada targeta tindrà un valor de 100 € i el comprador podrà adquirir-la per 70 €.
La diferència, 30 €, l’aportarà l’Ajuntament.

PROCORNELLÀ promou aquesta iniciativa desenvolupant una plataforma de suport (www.compracornella.cat), un pla de comunicació/difusió i l’aportació/bonificació Municipal del 30% del valor de la compra que realitzi el consumidor, amb el doble objectiu de recolzar també l’economia familiar en moments d’incertesa econòmica, alhora que s’aporta liquiditat al teixit econòmic local i de proximitat a fi d’afavorir la seva continuïtat.

2. A qui va adreçada la campanya?
 • Al COMERÇ de la Ciutat: s’hi poden adherir tots els comerços que compleixin íntegrament els següents requisits:
  Els establiments comercials físics ubicats i inscrits al terme municipal de Cornellà.
  Els establiments hauran de tenir un màxim de 10 treballadors.
  Queden excloses les filials de grans firmes, franquícies nacionals o internacionals.
  Els comerços donats d’alta en l’ IAE amb anterioritat al 14 de març de 2020 i que estiguin inclosos en el llistat adjunt dels epígrafs de l’IAE.
 • A la CIUTADANÍA de Cornellà: tots els ciutadans de Cornellà que compleixin els requisits que es marquen a continuació, podran participar en la campanya de recolzament al nostra comerç:
  Les persones majors d’edat.
  Les persones censades com a residents de Cornellà.
  Només es podrà adquirir una targeta per DNI.
3. Com funciona?

Per al COMERÇ

 • Els comerços hauran d’adherir-se a la Campanya omplint el Formulari facilitat amb tal finalitat en la pàgina web: www.compracornella.cat en el termini indicat (31 de juliol de 2020).
 • Els comerços adherits accepten les Normes i Condicions exposades per dur a terme la campanya promocional.
  Un cop feta la inscripció i sol·licitud corresponent, el comerç rebrà i conservarà la confirmació d’adhesió corresponent.
 • El comerç adherit es compromet a posar, en zona visible, la identificació que li serà entregada un cop acceptada la seva adhesió.
 • En el suposat cas que el comerç cesi la seva activitat mentre encara està en vigor la Campanya, haurà de comunicar-ho al Departament de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Cornellà.

Per al CIUTADÀ

 • El ciutadà interessat en participar en la campanya podrà adquirir la targeta-moneder a través de la pàgina web: www.compracornella.cat i a partir de l’1 de setembre de 2020.
 • La targeta te un cost de 70 € i li permetrà fer compres per valor de 100 €, en qualsevol dels establiments adherits a la campanya.
 • Els ciutadans podran veure el llistat d’establiments adherits, en la mateixa pàgina web.
 • El comerciant, a través de la seva caixa registradora, podrà informar-li del saldo de la seva targeta, sempre que li interessi.
 • Només tindran opció a una targeta per cada DNI.
 • Quan realitzi la compra de la targeta on line, haurà de definir on voldrà passar a recollir-la físicament:
  • Procornellà (Albert Einstein, 47-49) Horari de dilluns a divendres de 9h a 14h
  • OLH – Oficina Local de l’Habitatge (Avellaner, 7) Horari de Dilluns i Dimecres de 8,30h a 14,30h i de 15,30h a 19h . Els Dimarts, Dijous i Divendres de 8,30h a 14,30h
  • Mercat Municipal del Centre, Plaça de Lluis Companys, s/n – Horari de dimarts i dimecres de 9,30h a 13,30h i els divendres de 17h a 20h.
  • Centre Cívic La Gavarra – carrer Mossèn Andreu, 13-19  4ºplanta – Horari: de dilluns a divendres de 17h a 21h

Per tal de ser coherents i responsables amb el Medi Ambient es prega que, un cop liquidat el saldo de la targeta, la dipositin amb les deixalles que corresponen a la Resta (contenidor gris).

targetes venudes

tan sols queden